Maasstad Faunabeheer, Tel: +31(0) 611 06 11 10
Voor vrijblijvend advies, neem contact op! +31(0) 6 11 06 11 10
Duiven bestrijden

Verjagen van verwilderde duiven

De stadsduif, verwilderde exemplaren of de nazaten van postduiven, leeft voornamelijk binnen de bebouwde kom. Zij verplaatsen zich tussen hun nest en vaste rustplaats en de voedselbronnen.
Duiven nestelen bij voorkeur op een harde ondergrond, zoals: gevelranden, vensterbanken, dakgoten en balkons. Gemiddeld leggen duiven twintig eieren per jaar. Per keer twee eieren. De gemiddeld broedtijd van een duiven ei is 17 dagen. Wanneer de jongen zijn uitgekomen, duurt het 4 weken, voordat ze kunnen vliegen en het nest zullen verlaten. Een duif is na 5 maanden geslachtsrijp. Door het gebrek aan natuurlijke vijanden kan een duivenpopulatie explosief groeien en veel duiven overlast veroorzaken. Hun uitwerpselen, veren, nestmateriaal, kadavers en ziektekiemen brengen hygiënerisico’s met zich mee. Duiven zijn verspreiders van ziekten als paratyfus en vogelmalaria en kunnen zij gastheer zijn van allerlei parasieten zoals mijten, teken, vlooien, vogelwandluizen en veerluizen. In de nesten van duiven zitten vaak motten, vliegen, kevers, mijten, zilvervisjes en stofluizen. Ook kunnen de nesten er voor zorgen dat regenpijpen verstopt raken. Daarnaast vervuilen ze hun omgeving. Omdat duiven niet kunnen poepen als ze vliegen, poepen ze alleen als zitten. Daar door raken dergelijke zitplekken al snel ernstig bevuild met uitwerpselen. Een duif produceert veertien kilo poep per jaar! Omdat duivenpoep salpeterzuur bevat wordt op de langere termijn stucwerk, hout, verf, zandsteen en ander materiaal aangetast. In steden en dorpen betreft het niet alleen gebouwen maar ook monumenten en kunstwerken.

Duivenwering, duivenbestrijding

Duivenwering of duivenbestrijding vraagt om maatwerk. Iedere situatie vereist een unieke aanpak.
In bepaalde situaties kan een actieve bestrijding van duiven uitkomst bieden. Het liefst in combinatie met weringsmaatregelen. Hierbij worden eerst de duiven met vangkooien weggevangen of, onder voorwaarden, geschoten. Daarna worden door middel van het aanbrengen van vogelwering op daklijsten, randen en richels deze plaatsen ongeschikt gemaakt, als verblijfplaats voor duiven. Ook worden de rustplaatsen ontoegankelijk gemaakt.
U kunt geheel vrijblijvend een inspectie aanvragen. Maasstad Faunabeheer komt uw situatie kosteloos inspecteren. Naar aanleiding van de inspectie kunnen wij vaststellen welke oplossing positief bij zal dragen.

Vraag geheel vrijblijvend naar een een offerte.

Insecten
Insecten

Gelukkig hebben we bij Maasstad Faunabeheer genoeg middelen voor de bestrijding van onder andere bijen, wespen en hommels.

Zoogdieren
Zoogdieren

Bij Maasstad Faunabeheer weten wij raad bij de bestrijding van onder andere konijnen, ratten, muizen en mollen.

Stuur ons een WhatsApp Bel direct
× Hoe kunnen we je helpen?