Maasstad Faunabeheer, Tel: +31(0) 611 06 11 10
Voor vrijblijvend advies, neem contact op! +31(0) 6 11 06 11 10
Ganzen bestrijden

Ganzen

De grauwe gans (Anser anser) is in Nederland meest voorkomende gans. Alle ganzen behoren samen met de eenden en zwanen tot de familie Anatidae. Tijdens de vogeltrek vliegen grauwe ganzen in een V-vorm. De grauwe gans is een grote grijze watervogel met roze poten. Hij heeft zwarte vlekjes op de buik. De kop is lichtgrijs, de voorvleugel is grijswit. De snavel kan roze (oostelijke ondersoort, Anser Anser Rubirostris) of oranje (westelijke ondersoort, Anser Anser Anser) zijn. De grauwe gans is een herbivoor. Dat wil zeggen een planteneter.

De grauwe gans is een zogenaamde deeltrekker. Sommige grauwe ganzen trekken weg en sommige blijven in het broedgebied. In Nederland komen ‘s winters grauwe ganzen van uit Noord-Europa. De lichaamslengte van een grauwe gans bedraagt 75 tot 90 cm en het gewicht van een grauwe gans ligt rond de 3 tot 4 kg.

Broedgebieden
Grauwe ganzen broeden in maart. Ze leggen gemiddeld zes eieren.
Het broedgebied van de grauwe gans strekt zich uit van het noorden van Noorwegen tot net ten zuiden van Nederland. De meest westelijke broedgebieden liggen in IJsland, terwijl naar het oosten toe tot in China en oost Rusland wordt gebroed. De grauwe ganzen broeden in moerassen. Hier wordt veelal in rietvelden gebroed. Ook liggen veel nesten op eilanden in de moerassen. In Nederland werden in het jaar 2000 ongeveer 8.500 broedparen geteld. Sinds dien is het aantal fors toegenomen en in 2005 werden er ongeveer 25.000 broedparen in ons land geteld.

Tegenwoordig zijn dit er regelmatig meer dan 250.000 broedparen. Voor een aanzienlijk deel gaat het hierbij om plaatselijke broedvogels met hun jongen. Inmiddels zijn er landelijke afspraken gemaakt over het afschieten van ganzen. Er is besloten dat er in de winter niet meer grootschalig op ganzen mag worden gejaagd. Wel zal het aantal overzomerende ganzen teruggebracht worden naar 100.000 exemplaren, het niveau van 2005.

Schade door ganzen
Een gans eet ongeveer 500 gram gras per dag. De schade aan de landbouw wordt niet alleen veroorzaakt doordat deze dieren gras eten. Ook worden graslanden voor vee ongeschikt, door de grote hoeveelheden ontlasting van ganzen. Onder natte omstandigheden verslempen graslanden en akkerpercelen waardoor gewassen minder snel groeien.

Ganzen bestrijden
De mate waarin verschillende maatregelen effectief zijn, hangt sterk af van de situatie waarin deze worden toegepast. Daarnaast zijn niet alle maatregelen overal even goed toepasbaar. Ganzen kunnen we goed bestrijden of verjagen met behulp van roofvogels. De ganzen zullen zich door de roofvogels bedreigd voelen en weg gaan. Door dit te herhalen zullen de ganzen weg blijven. Ook afschot behoort tot de mogelijkheden. Echter dient een perceel dan minimaal veertig hectare groot te zijn.

Vraag geheel vrijblijvend naar een een offerte.

Insecten
Insecten

Gelukkig hebben we bij Maasstad Faunabeheer genoeg middelen voor de bestrijding van onder andere bijen, wespen en hommels.

Zoogdieren
Zoogdieren

Bij Maasstad Faunabeheer weten wij raad bij de bestrijding van onder andere konijnen, ratten, muizen en mollen.

Stuur ons een WhatsApp Bel direct
× Hoe kunnen we je helpen?