Maasstad Faunabeheer, Tel: +31(0) 611 06 11 10
Voor vrijblijvend advies, neem contact op! +31(0) 6 11 06 11 10
Meeuwen bestrijden

Meeuwen bestrijden

Meeuwen verjagen

Meeuwen zijn vrij grote vogels, meestal grijs of wit en worden gekenmerkt door hun typische schelle krijsende roep. De meeste meeuwen zijn carnivoor en ze eten zowel aas als levende prooien. Meeuwen zijn nieuwsgierige en intelligente vogels, ze hebben ver ontwikkelde sociale structuren. Zo is in veel meeuwenkolonies defensief pestgedrag waar te nemen, waarmee potentiële vijanden op afstand worden gehouden. De meest voorkomende meeuw in het kustgebied is de zilvermeeuw. Echter, door de komst van de vos in de duinen zoeken steeds meer meeuwen hun toevlucht in de stad. Daar zitten en broeden meeuwen bij voorkeur op daken. Hebben ze eenmaal een dak uitgekozen, dan is de kans groot dat diezelfde meeuw het daarop volgende jaar terugkeert naar hetzelfde dak. Hun jongen, die na 3 jaar geslachtsrijp zijn, keren ook bij voorkeur terug naar hun geboorteplek.

Overlast veroorzaakt door meeuwen

Meeuwen kunnen voor overlast zorgen bij bijvoorbeeld fabrieken, compostverwerkingshallen, stortplaatsen en (vuilnis)overslagplaatsen. Meeuwen hinderen vaak op agressieve wijze de werkzaamheden van het personeel. Machines en opstallen worden beschadigd door hun uitwerpselen en braakballen. Er bestaat gevaar voor de volksgezondheid door uitwerpselen en afval verspreiding via landbouw en veeteelt.

Meeuwen overlast bestrijden

Er zijn meerdere oplossingen te bedenken om de meeuwen overlast tegen te gaan. U kunt hierbij denken aan meeuwen weren, meeuwen verjagen of nestbehandeling.
Doordat de meeuw een beschermde diersoort is, is het niet toegestaan om meeuwen te bestrijden of te verstoren door menselijk toedoen. Dit heeft helaas grote consequenties voor gebouwen, bedrijventerreinen en bouwprojecten.

Maasstad Faunabeheer heeft veel ervaring met het bestrijden van meeuwen. Afhankelijk van de situatie wordt er nestbeheerplan toegepast. Ook worden er roofvogels ingezet om de meeuwen te verjagen. Nestbeheer doen we door middel van het dompelen van de eieren in een vloeistof. Hierdoor zullen de eieren niet meer uitkomen. De meeuwen zullen dan geen jongen krijgen. Met deze behandeling wordt voorkomen dat de populatie groeit. Door dit een aantal jaren te herhalen zullen de meeuwen weg trekken. Deze methode is zeer effectief maar kan alleen toegepast worden op plaatsen waar meeuwen ongewenst broeden.

Voor bovenstaande werkzaamheden is in de meeste gevallen een ontheffing vereist. Het vangen en verjagen door ons voor particulieren is bijna niet mogelijk omdat men alleen een ontheffing kan krijgen op basis van een van de volgende punten:

  • In het belang van volksgezondheid/openbare veiligheid
  • In het belang van veiligheid luchtverkeer
  • Ter voorkoming van schade aan gewassen/vee/bossen en bedrijfsmatige visserij en wateren
  • Ter voorkoming van schade Flora/ Fauna

Dit is voor een particulier vrijwel niet aan te tonen. Werende maatregelen zijn daarentegen wel toegestaan.

Het weren van meeuwen

Bij meeuwen weren kan men denken aan het aanbrengen van pennen op de nok van daken of op randen van gebouwen welke meeuwen gebruiken als uitkijkpunt. Op wat kleinere platte daken kan men in sommige gevallen netten plaatsen welke horizontaal over het dak gespannen worden. Zo voorkomt men dat meeuwen daar kunnen gaan zitten.

Meeuwen overlast bestrijden “Oostende”

Eind maart 2007 werd in Oostende gestart met een proefproject met valkeniers. Het doel was het voorkomen van broeden van meeuwen op daken in de binnenstad. De valkeniers maakten gebruik van elektronische geluidsapparatuur (alarmkreten) enerzijds en een aantal roofvogels (Amerikaanse woestijnbuizerd) anderzijds. De roofvogels werden 2 à 3 maal per week losgelaten. De combinatie tussen de alarmkreten en het vliegbeeld van roofvogels zou het broeden in de binnenstad moeten beletten. Het project had tot gevolg dat de meeuwen inderdaad niet broedden.

Insecten
Insecten

Gelukkig hebben we bij Maasstad Faunabeheer genoeg middelen voor de bestrijding van onder andere bijen, wespen en hommels.

Zoogdieren
Zoogdieren

Bij Maasstad Faunabeheer weten wij raad bij de bestrijding van onder andere konijnen, ratten, muizen en mollen.

Stuur ons een WhatsApp Bel direct
× Hoe kunnen we je helpen?